4 điều Phật dạy người con hiếu thảo với cha mẹ phải thực hành

Phận làm con chữ “hiếu” giữ cho tròn. Từ xa xưa, hiếu thảo với cha mẹ đã rất được chú trọng. Trong kinh sách, Phật cũng dạy các bậc tỳ kheo những điều hiếu nghĩa ấy. Nhân mùa Vu Lan năm nay, xin trích dẫn đôi dòng tới độc giả cùng ngẫm…

4 điều Phật dạy người con hiếu thảo
4 điều Phật dạy người con hiếu thảo với cha mẹ phải thực hành (Kinh Tăng Nhất A Hàm)

Này các tỳ kheo! Có hai người mà các thầy không thể nào đền ơn cho hết được, đó là cha và mẹ. Nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa ngàn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện, đại tiện trên vai đi nữa, cũng chưa trả được ân sâu cha mẹ.

Làm sao báo đáp được hết công ơn cha mẹ!
Các thầy phải biết, ân cha mẹ nặng lắm, bồng bế nuôi nấng, dưỡng dục đúng lúc, làm cho ta trưởng thành. Vì thế, mà biết ân đó khó trả.

Mẹ ẵm bồng từ khi con đỏ hỏn, con khôn lớn, mẹ vẫn đậm tình thương
Do vậy, người con hiếu thảo muốn báo đáp công ơn cha mẹ đúng chánh pháp cần phải thực hành những việc sau đây:

– Nếu cha mẹ chưa có niềm tin, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm tin tưởng tam bảo.

– Nếu cha mẹ xan tham, phải khuyết khích cha mẹ phát tâm bố thí.

– Nếu cha mẹ theo điều ác, phải khuyết khích cha mẹ hướng về đường thiện.

– Nếu cha mẹ theo tà kiến, phải khuyết khích cha mẹ trở về với chánh kiến.

Xin cho con được bên mẹ như ngày nhỏ con được mẹ nâng niu! (nguồn: vietbao.vn)
Làm được như vậy là trả ơn cha mẹ đúng với chánh pháp, khiến cha mẹ không những được an vui trong hiện tại, mà còn gieo phước lành trong tương lai”.

Xin cho những ai đang còn cha mẹ sẽ thực hiện tròn chữ hiếu theo 4 điều Phật dạy trên đây!

(H.P sưu tầm)