Những khoảnh khắc “bố nào con nấy” chuẩn đến khó tin

Câu nói “bố nào con nấy” hay “hổ phụ sinh hổ tử” quả thật quá đúng so với những hình ảnh dưới đây:

Chu mỏ chụp ảnh nào con
Tóc bố con cháu có đẹp không này?
Tránh nào, tránh nào!
Dáng ngủ không lẫn đi đâu được
Phiên bản lớn – phiên bản bé

 

Giống nhau cả 3 đời luôn nhé
Bố chơi, con cũng chơi nè
Những dáng ngủ huyền thoại
Khoe cơ bắp cùng ba nào con! Nhưng mà có gì đó hơi sai sai?!!
Lớn lớn – bé bé
Đến cả sở thích cũng phải giống nhau nha
Không nhìn mặt cũng biết là cha con rồi
Hai bố con đang làm gì thế này?
Không ai tranh của ai nha bố
Bố con mình thế này không sợ lạc đâu